• slide
    საერთაშორისო სტანდარტი
    წლის ნებისმიერ დროს
  • slide
    Dream Tower
    შენი საუკეთესო არჩევანია
Comfort
Comfort

გთავაზობთ Comfort ტიპის თანამედროვე ნომრებს.

Deluxe

გთავაზობთ Deluxe ტიპის ნომრებს მაქსიმალური კომფორტით.

Double

გთავაზობთ Double ტიპის ნომრებს.

Family

გთავაზობთ საოჯახო ნომრებს სრული კომფორტით.

Triple

გთავაზობთ Triple ტიპის თანამედროვე ნომრებს სრული კომფორტით.

Twin

გთავაზობთ Twin ტიპის ნომრებს მაქსიმალური კომფორტით.

Single

გთავაზობთ Single ტიპის ნომრებს.